A VIII. Magyar Földrajzi Konferencia célja a természet- és társadalomföldrajz legújabb kutatási eredményeinek bemutatása, a hazai és határon túli magyar szakmai műhelyek tudományos tevékenységének megismerése és ezáltal a jövőbeli együttműködés lehetőségének megteremtése.

További célunk az Eszterházy Károly Egyetemen folyó oktató és kutatómunka prezentálása, különös tekintettel az Egri Modellrégióra. Szakmai tanulmányutak, egri városi séta szervezésével is szeretnénk a területet, annak természeti és kulturális értékeit bemutatni, az aktuális problémákra rávilágítani és a lehetséges megoldásokat felvázolni.

Tervezett témakörök: globális problémák és fenntarthatóság; geodézia, kartográfia és térinformatika; csillagászati földrajz; éghajlattan; ásvány- és kőzettan; geomorfológia; talaj-, víz-, és életföldrajz; egyéb természetföldrajzi témák; tájföldrajz; népesség és településföldrajz; etnikai és vallásföldrajz; szociálgeográfia; történeti földrajz; politikai földrajz; gazdaságföldrajz; turizmusföldrajz; egészségföldrajz; egyéb társadalomföldrajzi témák; regionális földrajz; terület-, település- és vidékfejlesztés; megújuló energiák.

Földrajzi tudományos műhelyek tematikus szekciójavaslatai:

Az Oktatás-módszertani és Földrajztanári Konferencia célja egyrészt, hogy lehetőséget teremtsen a felsőoktatás és a köznevelés, a földrajztanár-képzők és a földrajztanárok találkozására, a szakmai párbeszédre.

Emellett jó alkalom arra is, hogy a résztvevők megismerjék egymás kutatási-fejlesztési eredményeit, a földrajzoktatásban megjelenő új módszereket és azok tanórai felhasználásának gyakorlati tapasztalatait.

Célunk továbbá, hogy segítsük a földrajzoktatásban érintettek mind szélesebb körére kiterjedő szakmai együttműködés kialakulását, amely hozzájárulhat a földrajztanítás helyzetének javulásához, a földrajzi műveltség fontosságának felismeréséhez.

A XVI. Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciája a korábbi konferenciákhoz hasonlóan lehetőséget nyújt a fiatal tudós nemzedéknek, hogy készülő disszertációjuk legújabb eredményeit a tágabb szakmai közönség elé tárják.
A természet- és társadalomföldrajz területéről, különböző témákban hallhatunk előadásokat, amelyekben reményeink szerint sok innovatív gondolat fog szerepelni. Az előadások egyben az egyes kutatóhelyeken folyó tudományos munkáról is tájékoztatják a magyar felsőoktatás és kutatás képviselőit.

Konferenciakötet

MFN 2016 konferenciakotet

Absztraktkötet

MFN 2016 absztraktkotet

Szervezőbizottság

Elnök
Pajtókné Tari Ilonatanszékvezető egyetemi docens, az Eszterházy Károly Egyetem oktatási és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettese
Titkár
Tóth Antalfőiskolai docens (EKE Földrajz és Környezettudományi Intézet)
Tagok
Ruszkai Csabaaz Egerfood Kft. és az Eger Innovations Nonprofit Kft. ügyvezetője, az EKE Innorégió Tudásközpont igazgatója
Ütőné Visi Juditfőiskolai docens, az EKE Tanárképző Központ főigazgatója
Mohai Andreatitkárságvezető, Magyar Földrajzi Társaság

Tudományos bizottság

Elnök
Kertész Ádámegyetemi tanár (EKE Földrajz és Környezettudományi Intézet)
Titkár
Mika Jánostanszékvezető egyetemi tanár (EKE Földrajz és Környezettudományi Intézet)
Tagok
Gábris GyulaProfessor emeritus (ELTE Természetföldrajzi Tanszék)
Lóczy Dénestanszékvezető egyetemi tanár (PTE Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék)
Mezősi Gábortanszékvezető egyetemi tanár (SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék)
Patkós Csabaintézetigazgató főiskolai docens (EKE Földrajz és Környezettudományi Intézet)
Süli-Zakar IstvánProfessor emeritus (Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék)

Szervezők